Thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, các doanh nghiệp đều sử dụng hệ thống tích điểm riêng trên các kênh online để dễ dàng quản lý thành viên của mình. Vậy hôm nay, chúng ta cùng xem hướng dẫn…