Vậy bài viết này, sẽ dẫn các bạn đến một cách thức marketing lấy trọn lòng khách hàng, khiến họ mua hàng ngày càng nhiều và ngày càng happy hơn