Thay thế cho các thẻ tích điểm bằng thẻ nhựa hay thẻ từ thông thường, phần mềm tích điểm không còn lạ đối với khách hàng và doanh nghiệp