SuperCard sẽ trình bày một bí quyết để giữ chân khách hàng thông qua việc xây dựng hệ thống tích điểm chuẩn 4.0 cho doanh nghiệp